Teeret soitimella

Kuva: Teemu Saloriutta

Teeren soidin on kamppailua: soidinalueelle kertyneet koiraat selvittävät mahtaillen keskinäistä paremmuusjärjestystään, naaraiden seuratessa kaikessa rauhassa kauempaa. Vahvimmat ja kokeneimmat koiraat pääsevät parittelemaan, jopa useamman naaraan kanssa. Tämänkaltainen koiraiden yhteissoidin tunnetaan muutamilta muiltakin lintulajeilta, kuten teeren sukulaiselta metsolta. Vastavaa soidinkäyttäytymistä tavataan myös joidenkin hyönteis- ja kalalajien parista.

Soidintavia teeriä voi havaita jo helmikuussa, mutta täyteen soidinvauhtiin päästään huhtikuussa. Soitimen aikaan teeret ovat varsin helppoja tunnistaa. Ne pitävät lajityypillistä ääntelyä, jonka voi varmimmin kuulla aamun ensimmäisinä tunteina. Soidinäänet ovat pulputtavia ja suhahtavia, ja muuttuvat usein useiden lintujen yhtäaikaiseksi kuorolauluksi. Voit kuunnella ääninäytteen esimerkiksi täältä.

Teertä tavataan koko Suomessa Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Teeret viihtyvät kaikenlaisissa metsäisissä ympäristöissä, joskin suosivat valoisia metsiä, pelto- ja suoaukeita. Teerikukko on helppo tunnistaa erityisesti soitimella, sillä silloin kokomustan linnun pyrstö on levitettynä komeaksi viuhkaksi, jonka takaosa on hohtavan valkoinen ja jota reunustavat kauniin kaarevat sulat. Silmien yläpuolella on pulleat punaiset kohoumat. Naaras on ruskeankirjava.

Kevätseurantahavainnoksi riittää mikä tahansa havaittu soidinkäytös, eli kaukainen pulputus ja suhina käy siinä missä suon keskeltä ihasteltu soidinnäytelmäkin.

Vinkkejä teeren soitimen seuraamiseen saat Pihka-luonnonharrastusmerkin tehtävästä: http://www.luontoliitto.fi/pihka/tehtavat/suo/teeret